Učební plán

 

Studijní obor:  41 - 46 - M/01 Lesnictví

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratky předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

CELKEM

A. Povinné předměty

 

35

35

35

35

140

a) Základní

 

29,5

18

12

13

72,5

Český jazyk a literatura

CJL

4

3

3

3

13

Cizí jazyk 1

CIJ1

4

3

3

4

14

Cizí jazyk 2

CIJ2

2

2

2

 

6

Výchova k občanství

VKO

1

1

 

1

3

Dějepis

DEJ

2

2

 

 

4

Zeměpis

ZEM

2

 

 

 

2

Matematika

MAT

4

4

2

3

13

Fyzika

FYZ

3,5(0,5)

 

 

 

3,5(0,5)

Chemie

CHE

4(1)

 

 

 

4(1)

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

ICT

1 (1)

1 (1)

 

 

2(2)

 

 

 

 

 

 

 

b) specializační

 

5,5

l7

23

22

67,5

Biologie

BIO

4(1)

 

 

 

4(1)

Lesnická botanika

LEB

 

4(1)

 

 

4(1)

Lesnická zoologie

LEZ

 

4(1)

 

 

4(1)

Nauka o lesním prostředí

NLP

 

4(2)

 

 

4(2)

Stroje a zařízení

STZ

 

3(1)

 

 

3(1)

Motorová vozidla

MOV

 

 

2

 

2

Myslivost

MYS

 

 

3 (1)

 

3(1)

Lesní stavby

LES

 

 

 

3(1)

3(1)

Pěstování lesů

PEL

 

 

3(1)

4(2)

7(3)

Lesní těžba

LET

 

 

3(1)

3(1)

6(2)

Ochrana lesů

OLS

 

 

3(1)

3(1)

6(2)

Hospodářská úprava lesů

HUL

 

 

3(1)

3 (1)

6 (2)

Ekonomika lesního hospodářství

ELH

 

 

3(1)

3 (1)

6 (2)

Informační technologie v lesnictví

ITL

 

 

1(1)

1(1)

2(2)

Praxe

PRA

1,5

2

2

2

7,5

 

 

 

 

 

 

 

c) Povinně volitelné

 

 

 

0-4

0-4

0-8

Lesní pedagogika

LEP

 

0-1

 

 

0-1

B)  Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

Základy mediální gramotnosti

ZMG

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Cvičení z biologie

cvBIO

 

 

 

0-2

0-2

Cvičení z chemie

cvCHE

 

 

 

0-2

0-2

Cvičení z matematiky

cvMAT

 

 

 

0-2

0-2

Cvičení ICT

cvICT

 

0-1

 

 

0-1

Jazyková konverzace

JAK

0-1

0-1

0-1

0-1

0-4

Sportovní hry

SH

0-2

0-2

0-2

0-2

0-8

Literární seminář

LSEM

0-2

0-2

0-2

0-2

0-8

Projektové řízení

PRO

 

 

 

0-1

0-1

Střelectví

STR

0-2

0-2

0-2

0-2

0-8

Propagace lesnictví

PLE

Není
stanoven

Není
stanoven

Není
stanoven

Není
stanoven

Není
stanoven

 


Přehled využití týdnů v roce 

Celkem týdnů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

40

40

40

37

Vyučování dle rozpisu učiva

33

33

32

29

Učební praxe bloková

3

4

4

3

LVVZ

 

1

 

 

Projektový týden

 

 

 

1

Časová rezerva, včetně odborných exkurzí

a výchovně vzdělávacích akcí

4

2

4

2

Maturitní zkouška

 

 

 

2