Uplatnění absolventů

Další zvyšování kvalifikace

Mendelova univerzita v Brně

 • lesní inženýrství
 • krajinné inženýrství
 • regionální rozvoj a mezinárodní studia

Česká zemědělská univerzita v Praze – lesnická fakulta

 • lesní inženýrství
 • krajinné inženýrství

Magisterské studium na všech VŠ ekologického a přírodovědného zaměření, studium vyšších odborných školách ekologického a přírodovědného charakteru.

90 % absolventů dále pokračuje ve studiu.


Uplatnění v provozu

 • Lesy České republiky – revírník a další pozice.
 • Lesní akciové společnosti – široká škála pozic.
 • Obecní a městské lesy.
 • Soukromé lesní majetky.
 • Chráněné krajinné oblasti – odborný pracovník.
 • Národní parky – odborný pracovník.
 • Vojenské lesy a statky – lesnické odborné funkce.
 • Odborný pracovník firem HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESA.
 • Státní správa – referáty životního prostředí.
 • Oborník, bažantník (specialista v oboru myslivosti).
 • Firmy ozeleňování krajiny a rekultivace.
 • Správa toků, hrazení bystřin.
 • Lesní stavební firmy.
 • Firmy zpracování dřeva, obchodující se dřevem.
 • Ekolog průmyslových podniků.
 • Operátor speciální lesní techniky.