Young People in European Forests (YPEF)

YPEF – Mladí lidé v evropských lesích (dále jen YPEF) je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 11 zemí Evropy.

Věkové kategorie

V ČR se soutěží v kategoriích 6. – 9. třída ZŠ (případně ekvivalent víceletých gymnázií) a SŠ. Do evropského finále pak z celostátního kola postupuje absolutní vítěz. Soutěží se ve 3 členných družstvech.

Zajištění organizace soutěže

Na organizaci soutěže v ČR se přímo podílejí střední lesnické školy a Fakulta lesnická a  dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Akci podporuje Ministerstvo  zemědělství, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, PEFC ČR a některé soukromé  společnosti. Díky grantům a sponzorským příspěvkům mají soutěžení družstva s  doprovodem ve všech kolech zajištěno zdarma občerstvení, u celodenního národního kola i ubytování. Vítězné družstvo s doprovodem má plně hrazenou cestu a pobyt na mezinárodním  kole. Ve všech kolech vítězná družstva získávají věcné ceny.

Způsob průběhu soutěže

Soutěž YPEF probíhá v rámci ČR ve 3 úrovních:

  • Místní kola – pořádají Lesní správy LČR, divize VLS, SŠ lesnické a další organizace. Místních kol v ročníku 2018 bylo 52. Z místního kola postupují vítězná družstva z každé kategorie do kola regionálního.
  • Regionální kola – pořádají SŠ lesnické (Hranice, Písek, Trutnov, Žlutice) a lesnické fakulty v Brně a Praze.
  • Národní kolo – pořádá Fakulta lesnická a dřevařská ČZU Praha

Místní a regionální kolo se skládá z testu o českých lesích o 20 otázkách a praktické zkoušky o 20 položkách (poznávání přírodnin). Dále je zařazena doplňková dovednostní disciplína pro případ rovnosti bodů. Na těchto úrovních probíhá soutěž v češtině. Testy připravuje koordinační výbor.

Národní kolo se skládá z prezentace na dané téma (zveřejňuje se cca 1 měsíc před konáním národního kola), dále z testu znalostí o evropských lesích a praktické zkoušky. Národní kolo je dvoudenní a probíhá v jazyce anglickém.

Studijní materiály jsou zveřejněny na webu www.ypef.cz, k dispozici je i web evropský – www.ypef.eu.  

Historie soutěže

V roce 2018 proběhl již 8. ročník soutěže YPEF a zúčastnilo se ho celkem 1477 žáků a studentů a s nimi dalších 525 členů doprovodu. Počet účastníků se každý rok zvyšuje.

Pravidla soutěže

Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny a aktualizovány na webu www.ypef.cz.

Význam soutěže

Význam soutěže je spatřován především v možnosti oslovit cílovou skupinu 13 – 19 let a ve schopnosti probudit zájem žáků a studentů o problematiku lesa a lesního hospodářství. Soutěž se již velmi dobře zakořenila v lesnickém prostředí, o čemž svědčí účast nejen náměstka ministra zemědělství, ale i zástupců významných lesnických subjektů při vyhlašování výsledků národního, ale i regionálních a místních kol.