Novinky na webu

Erasmus+

Realizujeme projekt v rámci programu ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Střelectví

V rámci zájmové volnočasové činnosti na SLŠ v Hranicích mají žáci možnost navštěvovat také střelectví. Podoba střelectví má na naší škole několik podob.