Novinky na webu

Střelectví

V rámci zájmové volnočasové činnosti na SLŠ v Hranicích mají žáci možnost navštěvovat také střelectví. Podoba střelectví má na naší škole několik podob.

Trubači

Studenti SLŠ Hranice patří již mnoho let v rámci mysliveckých trubačů České republiky k těm nejlepším.

Volejbal

Činnost kroužku převzala ve školním roce 2015/16 Mgr. Iva Pytelová. Probíhá pravidelně jednou týdně vždy ve čtvrtek v hale gymnázia v Hranicích. Každoročně se pořádají dva turnaje - Vánoční a Velikonoční turnaj družstev.

Nohejbal

Činnost kroužku se datuje od školního roku 2015/16 pod vedením Mgr. Romana Pytely. Probíhá jednou týdně.

Petanque

Činnost kroužku se datuje od školního roku 2016/17 pod vedením Mgr. Romana Pytely. Probíhá jednou týdně. První dva roky se petanque hrál v prostorách DM pouze se soft koulemi (koženými). Od školního roku 2018/19 byla zahájena i venkovní sezóna, a to s koulemi kovovými.