Školská rada

 

Školská rada je nástroj, který umožňuje rodičům, zletilým žákům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Svou činnost řídí podle Školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,).

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada SLŠ Hranice má 6 členů. Jsou voleni na 3 roky.

 

Složení rady (2018-2020)

Jméno
Funkce v radě
Ing. Jan Jeniš

Zástupce zřizovatele

VLS, s.p. Divize Lipník nad Bečvou, vedoucí lesní výroby

Ing. Josef Veselský

Zástupce zřizovatele

Krajský úřad Olomouckého kraje, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Miroslav Jurčák

Zástupce zletilých a nezletilých žáků

Zdeněk Růžička

Zástupce zletilých a nezletilých žáků

Žák SLŠ Hranice

Mgr. Regína Kudláčková

Zástupce pedagogických pracovníků

Učitelka

Ing. Marek Šuba

Zástupce pedagogických pracovníků

Učitel, předseda školské rady