Charakteristika zařízení

Domov mládeže SLŠ Hranice poskytuje ubytování přednostně vlastním žákům školy, v případě volné kapacity a požadavku také žákům jiných škol. Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin (většinou podle ročníku, případně i podle třídy) a ubytováni ve 2 – 4 lůžkových pokojích. Dále mají k dispozici kuchyňky, klubovny s televizorem, 2 posilovny, 2 herny stolního tenisu, 2 počítačové učebny. Sociální zařízení je převážně společné, některé pokoje mají k dispozici vlastní. Ve všech pokojích a na klubovnách je možné omezeně využít bezdrátového připojení k internetu.

Domov mládeže je rozdělen na 2 pracoviště:

• Jungmannova 616 – kapacita 60 lůžek
• Teplická 625 – kapacita 170 lůžek

Provoz domova mládeže je zajištěn od neděle (16:00 hodin) do pátku (14:00 hodin) mimo období svátků a stanovených prázdnin (Vyhláška MŠMT o organizaci školního roku).

Ubytovaní žáci mají možnost celodenně se stravovat ve vlastní školní jídelně, která je součástí komplexu budov na pracovišti Jungmannova 616.

Ubytování na domově mládeže není nárokové. O umístění nebo neumístění žáka rozhoduje ředitel školy na základě podané přihlášky na ubytování a stanovených kritérií.

Těmi jsou:

• volná kapacita na ubytování
• vzdálenost místa bydliště žáka a dopravní obslužnost dané lokality
• sociální poměry a zdravotní stav žáka
• ročník studia, kdy žáci nižších ročníků mají přednost
• u vyšších ročníků také průběh studia daného žáka