Třídní schůzky

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že se v pátek 23. listopadu 2018 konají třídní schůzky, na nichž budete seznámeni se závěry čtvrtletní porady.

Vyučující jednotlivých předmětů Vám budou k dispozici v době od 13.00 do 17.00 hodin.
Vychovatelé na domovech mládeže Vám budou k dispozici v době od 12.00 do 17.00 hodin.

Třídní schůzky budou zahájeny ve třídách v 14.30 hodin.

Schůzka třídních důvěrníků – v 13.00 hodin v zasedací místnosti (historická budova – přízemí, dveře cca proti ředitelně)

Prosíme o dochvilnost.

V Hranicích 7. 11. 2018     
Ing. Miroslav Kutý
ředitel školy