Nabídka zaměstnání — lesník — OÚ Sobotín

Ctirad JuráňCo je nového, Pracovní nabídky

Obecní úřad Sobotín oznamuje vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovní pozice lesník Obecního úřadu Sobotín

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR),
 • věk min.18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • sřední lesnické vzdělání

Požadavky pro podání přihlášky:

 • platný řidičský průkaz skupiny B
 • aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, práce s internetem)
 • fyzická způsobilost k výkonu činnosti
 • organizační a komunikační schopnosti
 • samostatnost, časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení a pečlivost
 • občanská a morální bezúhonnost,  dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

 K přihlášce doložte:

 • životopis + přehled dosavadní praxe
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pro přijetí přihlášky jsou nezbytné všechny výše uvedené dokumenty. Nebudou-li dodány v předepsaných lhůtách, považuje se přihláška za neplatnou.

Místo výkonu práce: Obecní úřad Sobotín

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za MD , Nástup možný od 1. 9. 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Obecní úřad Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, k rukám starostky obce Ivety Fojtíkové nejpozději do 31. 7. 2021 informace k pozici podá Iveta Fojtíková, starostka obce, tel. 777 757 688.

Obecní úřad Sobotín si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že ObÚ Sobotín bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Iveta Fojtíková, starostka