Maturita se skládá z části společné a profilové

Společná část


 • Didaktický test z českého jazyka - povinný
 • Didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky - záleží, který předmět si zvolíš - povinný


Profilová část


 • Písemná práce z českého jazyka - povinná
 • Písemná práce z cizího jazyka, pokud si jej zvolíš ve společné části - povinná
 • Ústní zkouška z českého jazyka - povinná
 • Ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si jej zvolíš ve společné části - povinná
 • Praktická maturita - povinná
 • Ústní zkouška z pěstování lesů - povinná
 • Ústní zkouška z odborného předmětu, který si zvolíš z nabídky - povinně volitelná

Maturitní termínyMZ2023 - jaro
společná část
didaktické testy  v období od 2. do 15. května
(konkrétní termíny určí MŠMT do 15. ledna 2023)
čeština (85 min.), matematika (135 min.), cizí jazyk (110 min., 40+70 min.), 

MZ2022 - jaro
profilová část
3. dubna 2023 — písemná práce z češtiny (110 min.)
4. dubna 2023  — písemná práce z cizího jazyka (90 min.)
15. — 19. května 2023 — praktická maturita
22. — 26. května 2023 ústní maturita — čeština, cizí jazyk (pokud byl zvolen ve společné části), pěstování lesů a jeden další povinně volitelný specializační předmět

Jak se přihlásit k maturitě


Abys mohl/a k maturitě, musíš podat podepsanou přihlášku. Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek ze školní poradny.

Přihláška k jarnímu termínu se podává do prosince daného školního roku. K podzimnímu termínu se můžeš přihlásit do 15. června daného školního roku.

lesnické slavnostiNa školním datovém úložišti máš k dispozici
 • Přihlášku k maturitě
 • Školní seznam literárních děl
 • Informace k maturitě z cizích jazyků
 • Nabídku povinně volitelných odborných předmětů
 • Způsob a kritéria hodnocení profilové části
 • Žádost o úpravu podmínek pro osoby dlouhodobě se vzdělávající v zahraničí
 • Žádosti o přezkum


Není ti něco jasné?

Zeptej se učitelů
Zobrazit kontakty na učitele