Maturita se skládá z části společné a profilové

Společná část


 • Didaktický test z českého jazyka - povinný
 • Didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky - záleží, který předmět si zvolíš - povinný


Profilová část


 • Písemná práce z českého jazyka - povinná
 • Písemná práce z cizího jazyka, pokud si jej zvolíš ve společné části - povinná
 • Ústní zkouška z českého jazyka - povinná
 • Ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si jej zvolíš ve společné části - povinná
 • Praktická maturita - povinná
 • Ústní zkouška z pěstování lesů - povinná
 • Ústní zkouška z odborného předmětu, který si zvolíš z nabídky - povinně volitelná

Maturitní termínyMZ2021 - jaro
společná část
didaktické testy
24. května 2021 angličtina (110 minut) a matematika (135 minut)
25. 5. 2021 čeština (85 minut)
26. května 2021 němčina (110 minut)  a ruština (110 minut)

MZ2021 - jaro
profilová část
písemná práce z češtiny byla zrušena
písemná práce z cizího jazyka byla zrušena
7. - 11. června 2021 praktická maturita
14. - 18. června 2021 ústní maturita — čeština a cizí jazyk dobrovolně, pěstování lesů a volitelný specializační předmět povinně

Jak se přihlásit k maturitě


Abys mohl/a k maturitě, musíš podat podepsanou přihlášku. Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek ze školní poradny.

Přihláška k jarnímu termínu se podává do prosince daného školního roku. K podzimnímu termínu se můžeš přihlásit do 15. června daného školního roku.

ImageNa školním datovém úložišti máš k dispozici
 • Přihlášku k maturitě
 • Školní seznam literárních děl
 • Pracovní listy do cizích jazyků
 • Nabídku povinně volitelných odborných předmětů
 • Způsob a kritéria hodnocení profilové části
 • Žádost o úpravu podmínek pro osoby dlouhodobě se vzdělávající v zahraničí
 • Žádosti o přezkum


Není ti něco jasné?

Zeptej se učitelů
Zobrazit kontakty na učitele