Školní poradenské pracoviště

Jestli potřebuješ s něčím pomoct či poradit, obrať se na nás.
 
 

Mgr. Barbora Holcová

Výchovná poradkyně

Kontakt
+420 581 601 231
holcova@slshranice.cz
Konzultační hodiny
Úterý: 10:00 - 11:00
Středa: 12:15 - 13:15
V jiných termínech kdykoliv dle potřeby, avšak vždy pouze po individuální domluvě.Jsem koordinátorka poradenských služeb,  inkluzivního vzdělávání a kariérového poradenství.
 • zajišťuji a řídím činnost ŠPP
 • zpracovávám program poradenských služeb ve škole
 • vykonávám koordinační, konzultační, poradenské, metodické a informační činnosti
 • spolupracuji s pracovníky školy, žáky i jejich zákonnými zástupci
 • v součinnosti se zástupcem ředitele školy vám pomůžu se zorientovat také v problematice kariérového poradenství a volby povolání
 • zjišťuji zájem maturantů o další studium na VOŠ a VŠ
 • věnuji se procesu inkluze, vedu dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Najdeš mne ve škole v 1. patře.
 

Mgr. Karla Straková

Školní metodička prevence

Kontakt
+420 581 601 231
strakova@slshranice.cz
Konzultační hodiny
kdykoli po domluvěMou specializací je prevence rizikového chování:
 • konzultuji
 • koordinuji
 • informuji
 • a poradím!
Najdeš mne ve škole v 1. patře.
 

Mgr. Ivana Zlata Matysová

Školní psycholožka

Kontakt
+420 773 765 194
matysova@slshranice.cz
Konzultační hodiny
Škola - pondělí: 10:00 - 13:30
úterý - čtvrtek: variabilně v dopoledních hodinách
DM Teplická - variabilně po domluvěSe mnou si můžeš popovídat o čemkoliv.

Najdeš mne od pondělí do čtvrtka přímo ve škole (2. patro, stará budova) a 1x týdně jsem k dispozici na Domově mládeže Teplická.

Chceš mluvit s někým jiným?

Zavolej na Linku Bezpečí

Linka Bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz