Přehled zájmových kroužků


Kroužek Lesní pedagogiky

Kroužek lesní pedagogiky navazuje na předmět Lesní pedagogika vyučovaný ve druhém ročníku. Je tedy určen pro žáky třetích ročníků. Schůzky probíhají vždy v pondělí od 15:10. Členové kroužku mohou v rámci praxe provázet především školní skupiny na vycházkách na Školním polesí ve Valšovicích. Prostřednictvím hospitovaných aktivit lesní pedagogiky tak mají možnost po úspěšném ukončení studia získat osvědčení lesního pedagoga.
Kroužek Lesní pedagogiky

Střelecký kroužek – vzduchová puška

V první ročníku se zaměříme na zvládnutí bezpečného zacházení s loveckou zbraní (vzduchová puška), pochopení základních pojmů ze střelecké balistiky a ošetřování zbraně. Dále na bezpečnou střelbu na lovecké terče jako základu pro zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu. K atraktivnosti kroužku přispívá i využití laserové střelnice.

Image

Střelecký kroužek – broková a kulová střelba

Žáci prvního ročníku mají na naší škole také možnost věnovat se brokové střelbě, v rámci nepovinného předmětu Střelectví. Tento zájmový kroužek je zaměřen na sportovní brokovou střelbu na loveckém kole a americkém trapu. Pro obě disciplíny disponuje školní střelnice moderně vybavenými střelišti s automatickými vrhačkami. Doplňkově je možné trénovat i střelbu malorážkou na běžící terč "divočák na průseku". Pro žáky vyšších ročníků jsou v průběhu školního roku pořádány střelecká odpoledne, která slouží k tréninku a ke zdokonalování se.
Image

Trubačský kroužek

Kroužek je dlouhodobě veden odborníky v mysliveckém troubení na lesnice a borlice. Jeho členové jsou hrdi na reprezentaci školy na regionálních akcích. Ti nejlepší se účastní i akcí republikového charakteru. Výuka je rozdělena pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé.
Image

Včelařský kroužek

V rámci včelařského kroužku mají žáci možnost se teoreticky i prakticky seznámit s chovem včel, různými metodami včelaření a činností včelaře během roku. Kroužek obhospodařuje 3 stanoviště (školní polesí, arboretum, kamenolom Hrabůvka) s celkem 15 včelstvy.
Image

Rybářský kroužek

Žáci mají možnost odreagování se při lovu ryb na školních rybnících v Paršovicích. Rybí obsádku tvoří převážně kapr, amur, tolstolobik, štika, candát, okoun a bílá ryba. Při lovu ryb žáky je nutná přítomnost vedoucího rybářského kroužku. Již tradičně v říjnu pomáháme při výlovu rybníka u VLS s.p., divize Lipník nad Bečvou.
Image

Myslivecký kroužek

Cílem kroužku je objasnit a rozvíjet u žáků skutečnost, že myslivost je činnost ochraňující, zkvalitňující a využívající přírodní bohatství a je nedílnou součástí souboru hospodářských činností člověka prováděných v kulturní krajině. Praktická činnost je realizována převážně na školním polesí a měla by rozvíjet již získané vědomosti nebo poskytnout praktické představy pro teoretickou výuku. V neposlední řadě práce v kroužku přispívá k formování osobnosti lesníka – myslivce.
Image

Kynologický kroužek

Kroužek je určen pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti biologie psů, výchovy a výcviku psů, péče o psa a ostatních skutečností souvisejících s chovem psů. Vždyť myslivec bez psa je jen poloviční myslivec.

Kynologický kroužek se koná 1x týdně v úterý 17.30 - 18.30 (19.00) v prostorech DM Jungmannova, případně dle potřeby na polesí ve Valšovicích. Cílem je seznámit zájemce s využitím loveckého psa v praxi. Ukázky výcviku, teoretická příprava, potřeby a zázemí k výchově, výcviku a držení loveckého psa. V průběhu roku návštěva honu ukázka práce psa v praxi. Návštěva loveckých zkoušek.

Image

Sportovní kroužek – Volejbal

Kroužek volejbalu probíhá každý týden v odpoledních hodinách (90 min.). Je určen pro studenty všech ročníků. Naší snahou je nejen získání nových herních dovedností, ale především motivace k pohybu a utužení sociálních vazeb.
Image

Sportovní kroužek – Nohejbal

Činnost kroužku je specifická svou originalitou. Ne každý fotbalista zvládá hru celosvětově zvanou football-tennis. Povzbuzením pro zájemce může být fakt, že se škola pyšní již dvojnásobným Mistrem ČR v nohejbale trojic středních škol s lesnickou odborností.
Image

Sportovní kroužek – Fotbal

Kroužek fotbalu se koná 1x týdně (měsíce září – duben). Kroužek se koná každou středu od 19.00 – 20.30 hodin ve sportovní hale Cement Hranice. V měsíci září se koná okrskové kolo ve fotbale středních škol, kterého se pravidelně zúčastňujeme a kde pořadatelem je SSOŠ Hranice a AŠSK. Koncem kalendářního roku se koná Vánoční turnaj studentů ve florbale.
Image

Sportovní kroužek – Florbal

Kroužek florbalu se koná 1x týdně (měsíce září – duben). Kroužek se koná každé pondělí od 19.30 – 20.30 hodin ve sportovní hale Naparia. Koncem kalendářního roku se koná Vánoční turnaj studentů ve florbale, v měsíci březen - duben Velikonoční turnaj studentů.
Image

Sportovní kroužek – Petanque

Činnost kroužku poskytuje zcela odpočinkový druh sportovní zábavy. Hra není náročná na prostor ani na množství hráčů. Výhodou je, že i nováčci se mohou vyrovnat hráčům s herní zkušeností. Hraje se celoročně, převážně s koulemi z umělé kůže, s tzv. soft koulemi. Ty umožňují hru i ve vnitřních prostorách.
Image

Nepovinný předmět projektové řízení

Projektové řízení je určeno pro žáky 4. ročníků. V rámci předmětu se žáci učí projektově myslet a teoreticky i prakticky se připravit na získávání prostředků ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů. Nepovinný předmět se vyučuje vždy ve středu odpoledne.
Image

Výtvarný kroužek

Jedná se zejména o výtvarné práce s převážně přírodní tematikou, nevyhýbáme se však ani tvorbě na libovolné téma. Jde o kresbu tužkou a pastelkami, podle preference žáka. Velmi oblíbená je i tzv. "tandemová" kresba, kdy žák nakreslí základní téma a vedoucí kroužku k obrázku vytvoří pozadí, "příběh", kontext. Vznikají tak velmi originální práce.

Samostatné žákovské práce (obrázky, příběhy) jsou pravidelně publikovány ve školním časopise "Homeles", lze je uplatnit v lesní pedagogice (obrázky, pexesa ap.).

Účelem kroužku není pouze sama tvorba a rozvíjení nadání žáků, ale rovněž možnost smysluplné relaxace, příjemného posezení a rozhovorů.

Image

Vazba a aranžování přírodnin

Kroužek slouží k osvojení základů práce s vazbou, aranžování, tvořivé rukodělné práce a využití materiálů z přírody, praktické ukázky vazeb, aktivní zapojení ve výrobě. Praktické využití produktů lesa, arboreta k vytvoření dekorací.
Image

Práce se dřevem

V kroužku vytváříme menší dřevěné artefakty, které jsou využitelné k praktickým dekoračním účelům. Výrobky jsou vyráběny ve většině případů podle vlastních předloh a nápadů. Jsou to misky, talíře, vařečky, kuchyňská prkýnka, podložky pod trofeje, atp.
Image

Zpívánky

„Se zpěvem jde všechno lépe.“ Tento přístup praktikují žáci, kteří zvládají hru na hudební nástroj nebo rádi zpívají. Kamarádské posezení se zpěvem za doprovodu hudebních nástrojů samotnými žáky probíhá pravidelně na klubovně DM Jungmannova.
Image

Zájezdy do divadla

Ostravská divadla mají vysoké renomé mezi příznivci divadelních představení z celé republiky. Naši žáci mají několikrát ročně možnost pravidelně se účastnit autobusových zájezdů do Ostravy, do divadel Jiřího Myrona a Antonína Dvořáka. Umělecký zážitek je navíc umocněn příjemným pocitem z poloviční studentské slevy za lístek.
Image