Přijímací zkoušky

Tvá cesta začíná tady

Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu

Středa 1. března 2023

Až dostaneme tvoji přihlášku ke studiu, písemně ti to potvrdíme s dalšími důležitými informacemi.

Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení bude umístěno  na vývěsce ve vchodu do školy a zveřejněno a průběžně aktualizováno na webu školy.

Podoba a kritéria přijímacího řízení 

Ve tvém ročníku je k dispozici 90 míst (3 třídy).

Les se stane tvým druhým domovem. A protože jsme hodně v lese, musíš mít přihlášku potvrzenou doktorem, že to tvé tělo zvládne.

O tvém přijetí rozhodne bodový součet, který se skládá z výsledku přijímaček a prospěchu na základce.

Ředitel školy si vyhrazuje právo zrušit přijímací zkoušku, pokud přijde méně než 90 přihlášek.

Lesnictví

Nabízíme pouze jeden obor. Již 170 let.

Název oboru

Kód oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Lesnictví

41-46-M/01

denní

4

maturita

90

Forma přijímací zkoušky

Protože se hlásíš na maturitní obor, skládáš Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, kterou organizuje CERMAT.
Podrobnosti o Jednotné zkoušce

Jen 3 kroky tě dělí od studia na naší škole

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 1. března 2023 musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Přijď na Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny. Zkoušky organizuje CERMAT a pravidla jsou pro všechny žáky v ČR stejná.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Až složíš přijímačky, musíš odevzdat Zápisový lístek. Teprve poté, co ho odevzdáš, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.


Fotka mladých lesníků

Pravidla přijímacích zkoušek 2023


V rámci přijímacího řízení budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku.
Tu zajišťuje CERMAT.

Zkouška se skládá ze dvou testů:

 • Český jazyk a literatura (60 minut) - u cizinců se nahrazuje pohovorem
 • Matematika a její aplikace (70 minut)

Z každého testu můžeš získat 50 bodů. Maximum je 100 bodů, minimum je 10 bodů (5 ČJL + 5 MAT).

Tvoje výsledná pozice na seznamu uchazečů je pak vypočítána z 60% výsledku jednotné přijímací zkoušky a z 40% bodového zisku podle výsledků ze základky (přepočet najdeš tady: Vyhlášení podoby a kritérií přijímacího řízení). Zohledněny budou také výsledky okresních, krajských a celostátních kol soutěží. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr včetně zohlednění soutěží.

Na školu bude přijato 90 uchazečů, kteří se umístí ve výsledcích nejvýše.

Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech: 13. a 14. dubna 2023.

Náhradní termíny jsou 10. a 11. května 2023.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny 28. 4. 2023.

Tvůj poslední krůček k nám uděláš tedy v pátek 28. 4. 2023. To až se dovíš výsledky přijímaček, tak odešleš Zápisový lístek na adresu naší školy. Jestli to uděláš osobně nebo poštou je jedno. Ale pozor! Máš na to od toho 28. 4. 2023 jen 10 dnů. Jakmile Tvůj Zápisový lístek obdržíme, definitivně se stáváš jedním z nás. Těšíme se na Tebe!

Jak podat přihlášku?

Vyplněnou přihlášku buď přines osobně nebo zašli poštou.

Kam s přihláškou?


Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
Jurikova 588, Hranice I-Město
753 01 Hranice


Máte dotaz?


Ing. Lukáš Kandler
ředitel školy
kandler@slshranice.cz
+420 581 602 577


Stále nemáš jasno?

Přijď se podívat na den otevřených dveří
Zjisti nejbližší termín