Projekty

 • Lesnická výzva

  Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha

 • Dar od LČR, s.p.

  V roce 2018 jsme inovovali a rozšířili sbírku přírodnin. Pořídili jsme dermoplastické preparáty zvěře, ptáků a koncových částí běhů zvěře.

 • Erasmus+

  Realizujeme projekt v rámci programu ERASMUS+

  Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.