lesní cesta

Dar od LČR, s.p.

SLŠ Hranice Projekty

V roce 2018 jsme inovovali a rozšířili sbírku přírodnin. Pořídili jsme dermoplastické preparáty zvěře, ptáků a koncových částí běhů zvěře. Preparáty slouží k výuce našich žáků v rámci předmětů Myslivost a Zoologie.  Na jejich obnovu jsme obdrželi dar od podniku Lesy ČR, s.p.