Nové mobility v projektu Erasmus+

 

Realizujeme projekt v rámci programu ERASMUS+ ve Výzvě 2020

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

S žádostí o dotaci jsme ve Výzvě 2020 uspěli, a proto do 31.8.2022 vycestuje 9 učitelů odborných předmětů i cizích jazyků na jazykové či metodické kurzy do zahraničí.

Informace o projektu zde.