lesní cesta

Spolupráce s Lesy České republiky, s.p.

SLŠ HraniceProjekty

logo lesy črÚspěšná dlouholetá spolupráce s Lesy České republiky, s. p., pokračuje i v tomto kalendářním roce. Stalo se již tradicí, že naši žáci v rámci odborných exkurzí jezdí k jednotlivých organizačním složkám tohoto státního podniku, kde se jich vždy ujmou ochotní a usměvaví odborníci.

V uplynulém školním roce se žáci třetích a čtvrtých ročníků vydali podívat do Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí a také na specifické podmínky pěstování lesa na pozemcích jižní Moravy, které má ve své správě LS Buchlovice.

Spolupráce je oboustranná – naši žáci a pedagogové se pravidelně účastní akcí pořádaných LČR, s.p., a vypomáhají zejména s aktivitami lesní pedagogiky a jinými vzdělávacími procesy.

Věříme, že i v dalších letech se tato spolupráce bude pouze prohlubovat a již nyní se těšíme na další společné aktivity.