logo Erasmus

Úspěšné mobility v programu Erasmus+

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Naše škola se zapojila v sekci KA101 – Mobilita pracovníků škol.

V rámci projektu č. 2020-1-CZ01-KA101-077502 učitelé cizích jazyků i odborných předmětů absolvovali jazykové kurzy v zahraničí. Učitelé anglického a německého jazyka vycestovali na metodické kurzy a učitelé odborných předmětů vyjeli za jazykovými kurzy obecné angličtiny. Jako cílové destinace si zvolili Vídeň, irský Cork či Maltu.

Po návratu z kurzů projekt neskončil – ba naopak. Učitelé jsou nyní v kontaktu se zástupci zahraničních škol a společně plánujeme různé aktivity.

Tento projekt byl realizován z finančních prostředků Evropské unie.