Doplňující volby do školské rady

Helena Drozdová Co je nového, Školská rada, Úřední deska

Z důvodu úspěšného ukončení studia pana Milana Kubíčka, člena školské rady za zletilé žáky, vyhlašuji dne 26. 5. 2022 doplňující volby člena školské rady za zletilé žáky na funkční období 2021–2023, které se budou konat prezenčně v pondělí 13. 6. 2022 v kmenových třídách.

Zákonní zástupci nezletilých žáků budou hlasovat v pondělí 13.6. odevzdáním hlasovacích lístků třídnímu učiteli.

Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde nový člen ŠR za zletilé žáky, je možné podávat nejpozději do 30. 5. 2022 v kanceláři asistentky ředitele, paní Machové.

Návrh kandidáta musí splňovat podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2 a 3 volebního řádu. Ke stažení zde.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy