Opakování volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena Drozdová Co je nového, Školská rada

Dne 25. 11. 2020 vyhlašuji, že se volba zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady na funkční období 2021 – 2023 musí opakovat z důvodu nesplnění minimální volební účasti. Volby budou částečně prezenční (pro čtvrtý ročník) a z větší části elektronické.

Volby proběhnou dle dalších instrukcí v termínu od 10. 12. do 13. 12. 2020.

Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde nová dvojice členů za zákonné zástupce a zletilé studenty, je možné podávat nejpozději do 29. 11. 2020 včetně, a to elektronicky na adresu sls@slshranice.cz

Návrh kandidáta musí splňovat podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2 a 3 volebního řádu. Ke stažení zde.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy