Volba do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena DrozdováŠkolská rada

Dne 27. 10. 2020 vyhlašuji, že se volby do školské rady na funkční období 2021 – 2023 budou konat elektronicky dle dalších instrukcí v termínu od 11. 11. do 13. 11. 2020.

Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde nová dvojice členů za zákonné zástupce a zletilé studenty, je možné podávat nejpozději do 31. 10. 2020 elektronicky na adresu sls@slshranice.cz

Návrh kandidáta musí splňovat podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2 a 3 volebního řádu. Ke stažení zde.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy