Vyhlášení termínu voleb do školské rady pro léta 2024 – 2027

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Dne 3. 4. 2024 vyhlašuji, že se volby do školské rady Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, na funkční období 2024 – 2027 budou konat v termínu od 25.4. do 26.4. 2024.

Volby pro skupinu pedagogických pracovníků proběhnou v rámci klasifikační porady ve čtvrtek 25.4.2024.

Volby pro skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů proběhnou v oba dny voleb. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí studenti využijí připravené hlasovací schránky v kanceláři předsedkyně volební komise, Ing. Heleny Drozdové, v pracovní době od 7:00 do 15:30.

Dle  čl. 15 odst. 3 Volebního řádu (ke stažení viz odkaz níže) má volič povinnost prokázat svou totožnost a oprávněnost hlasovat, jinak mu nebude hlasování umožněno.

Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde nová dvojice členů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty a  také za pedagogické pracovníky, je možné podávat nejpozději do 15. 4. 2024 do konce pracovní doby buď osobně na sekretariátu školy nebo elektronicky na e-mail kandler@slshranice.cz. Návrh kandidáta musí splňovat podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2 a 3 volebního řádu. Lze využít připravené vzory Návrh kandidátů a Souhlas kandidáta.

Volební řád pro konání voleb do školských rad je ke stažení zde.

 

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy