Výsledek druhého kola přijímacího řízení

SLŠ Hranice Úřední deska

Výsledek druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Pořadí ve druhém kole přijatých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021.
(Dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění)

Poučení: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. Přesto budou i přijatí uchazeči obesláni dopisem s důležitými informacemi.

Pořadí uchazečeRegistrační číslo uchazečeRozhodnutí ředitele školy 30. června 2020Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2020
16620202PŘIJATZAPSÁN
22462020PŘIJATZAPSÁN
32502020PŘIJATZAPSÁN
42552020PŘIJAT
52592020PŘIJAT