Zájmová činnost

 • Střelectví

  V rámci zájmové volnočasové činnosti na SLŠ v Hranicích mají žáci možnost navštěvovat také střelectví. Podoba střelectví má na naší škole několik podob.

 • Trubači

  Studenti SLŠ Hranice patří již mnoho let v rámci mysliveckých trubačů České republiky k těm nejlepším.

 • Volejbal

  Činnost kroužku převzala ve školním roce 2015/16 Mgr. Iva Pytelová. Probíhá pravidelně jednou týdně vždy ve čtvrtek v hale gymnázia v Hranicích. Každoročně se pořádají dva turnaje - Vánoční a Velikonoční turnaj družstev.

 • Nohejbal

  Činnost kroužku se datuje od školního roku 2015/16 pod vedením Mgr. Romana Pytely. Probíhá jednou týdně.

 • Petanque

  Činnost kroužku se datuje od školního roku 2016/17 pod vedením Mgr. Romana Pytely. Probíhá jednou týdně. První dva roky se petanque hrál v prostorách DM pouze se soft koulemi (koženými). Od školního roku 2018/19 byla zahájena i venkovní sezóna, a to s koulemi kovovými.

 • Včelařský kroužek

  Včelařský kroužek při SLŠ Hranice vede od roku 2015 ing. Marek Šuba, který plynule navázal na činnost ing. Vladimíra Rolince, dnes již spokojeného důchodce. Kroužek navštěvuje pravidelně cca 15 žáků školy.

 • Florbal

  Kroužek florbalu se koná 1x týdně , vždy v pondělí v hale Naparia. V měsíci listopad - prosinec se koná Vánoční turnaj studentů ve florbale, v měsíci duben Velikonoční turnaj studentů.

 • Fotbal

  Kroužek fotbalu se koná 1x týdně, vždy v úterý v hale Cement Hranice. V měsíci září  se koná Okrskové kolo ve fotbale středních škol, kterého se pravidelně zúčastňujeme a kde pořadatelem je SSOŠ Hranice a AŠSK.