Fotbal

Kroužek fotbalu se koná 1x týdně, vždy v úterý v hale Cement Hranice. V měsíci září  se koná Okrskové kolo ve fotbale středních škol, kterého se pravidelně zúčastňujeme a kde pořadatelem je SSOŠ Hranice a AŠSK.

V měsíci listopad a prosinec se koná v hale Cement Hranice Vánoční turnaj studentů ve fotbale, v měsíci duben Velikonoční turnaj studentů ve fotbale. Během školního roku je snaha o navštívení a shlédnutí alespoň jednoho mistrovského utkání fotbalistů SK Hranice.

Výchozí obrázek