Střelectví

V rámci zájmové volnočasové činnosti na SLŠ v Hranicích mají žáci možnost navštěvovat také střelectví. Podoba střelectví má na naší škole několik podob. Jednou z variant je návštěva střeleckého kroužku na domově mládeže - Teplická, kde pod vedením vychovatele probíhá střelba vzduchovkou. Další možností je nepovinný předmět Střelectví, jehož náplní je sportovní broková střelba (lovecké kolo, americký trap), nebo malorážková střelba na běžící terč "kňour na průseku", jenž probíhají na školní střelnici v Paršovicích. Nově od letošního roku bude v provozu také laserová střelnice, která bude umístěna taktéž na domově mládeže - Teplická. Uvedené volnočasové aktivity jsou našimi žáky hojně vyhledávány a zabezpečují možnost seznámit se se základy a s pravidly sportovní i lovecké střelby, včetně následného zdokonalování se, prostřednictvím tréninku. 

Měsíční rozvrh střelby

Vzduchovka

1. týden v měsíci Pondělí 18.00 až 19.00 hod. skupina číslo I
  Úterý 18.00 až 19.00 hod. skupina číslo II
  Čtvrtek 18.00 až 19.00 hod. skupina číslo III
 
2. týden v měsíci Pondělí 18.00 až 19.00 hod. skupina číslo I
  Úterý 18.00 až 19.00 hod. skupina číslo II
  Čtvrtek 18.00 až 19.00 hod. skupina číslo III
 
3. týden v měsíci Pondělí 18.00 až 19.00 hod. skupina číslo I
  Úterý 18.00 až 19.00 hod. skupina číslo II
  Čtvrtek 18.00 až 19.00 hod. skupina číslo III
 
4. týden v měsíci Pondělí 18.00 až 19.00 hod. NT
  Úterý 18.00 až 19.00 hod. NT
  Čtvrtek 18.00 až 19.00 hod. NT

 

Střílí se na střelnici DM Teplická.

Rozdělení do skupin

Vzduchová puška

P.č. Skupina Příjmení, jméno
1. I. Jan Milčický
2. Lukáš Brenkus
3. Jiří Klčo
4. Radim Harviš
5. II. Roman Trojka
6. Lukáš Vinzenz
7. Milan Kubíček
8. Filip Buk
9. III. Karel Rožaš
10. Roman Rezdovič
11. Damian Hanák
12.  
13. IV.  
14.  
15.  
16.