Včelařský kroužek

Včelařský kroužek při SLŠ Hranice vede od roku 2015 ing. Marek Šuba, který plynule navázal na činnost ing. Vladimíra Rolince, dnes již spokojeného důchodce. Kroužek navštěvuje pravidelně cca 15 žáků školy. Kroužek je registrován v databázi ČSV a spadáme pod základní organizaci Hranice. Do roku 2016 kroužek obhospodařoval 2 stanoviště včel, a to v arboretu SLŠ a na školním polesí ve Valšovicích. V arboretu se věnujeme 6 včelstvům, na školním polesí máme umístěna 4 včelstva. Od roku 2017 má kroužek 4 včelstva v kamenolomu Hrabůvka.

Kroužek probíhá jednou týdně, v jarním a letním období se členové zapojují do práce se včelstvy i častěji. Zatímco v jarním a letním období je činnost zaměřena na praktickou práci ve včelstvech – rozšiřování, množení pomocí oddělků, chov matek, vytáčení medu, krmení a léčení, v podzimním a zimním období zpracováváme vosk, vyrábíme svíčky, opravujeme zařízení, natíráme úly. Nezbytnou součástí činnosti je i teoretická příprava – základy biologie včely, nemoci včel, vývojová stádia, historie včelařství.

Díky spolupráci se společnosti Českomoravský štěrk, a.s. máme možnost nakupovat nové včelařské vybavení a pomůcky a postupně tak obnovovat a inovovat vše nezbytné pro zdárný chod včelařského kroužku.