Volejbal

Činnost kroužku převzala ve školním roce 2015/16 Mgr. Iva Pytelová. Probíhá pravidelně jednou týdně vždy ve čtvrtek v hale gymnázia v Hranicích. Každoročně se pořádají dva turnaje - Vánoční a Velikonoční turnaj družstev. Těchto akcí se účastní tradičně velký počet nejen studentů, ale i absolventů školy.

Výchozí obrázek