Základy mediální gramotnosti

Náplní jednotlivých hodin bude úvod do problematiky mediální gramotnosti, na niž je v současné době kladen vysoký nárok. Základem bude orientace v tuzemském mediálním prostoru s odkazem na majitele jednotlivých médií. Rovněž posoudíme objektivitu a serióznost jednotlivých médií v ČR a také se seznámíme s terminologií mediální výchovy (fake news, human touch).

Zásadní doménou samotné činnosti kurzu bude vhled do přípravy zpravodajství, tzn. seznámení se s prací redaktora, kameramana a střihače. Fungování zmíněných profesí si alespoň zčásti žáci sami vyzkouší, a to s využitím potřebných nástrojů, jako je mikrofon, kamera a softwarový program Pinnacle. Snaha studentů o vytvoření jednoduché reportáže bude i výstupem z hodin mediální gramotnosti.

Zájmový nepovinný předmět je primárně určen všem studentům, kteří navštěvují 1. a 2. ročníky střední školy.