DM Teplická „v novém“

20.02.2020

Na mladého člověka lze výchovně působit mnoha způsoby. Jednou z cest, jak pozitivně ovlivnit a směrovat žebříček hodnot, estetické cítění, kulturu projevu i profesionální hrdost, je úprava prostředí, ve kterém naši žáci tráví mnoho času – tedy prostředí domova mládeže. A aby domov mládeže tyto nároky splňoval a přiblížil se tomu skutečnému „domovu“ co nejvíce, rozhodli jsme se prostory, kde společně žijeme a pracujeme, postupně měnit, zlepšovat a krášlit.

Od jara 2019 se nám podařilo svépomocí vyzdobit společné prostory DM, a to díky štědrým žákům a jejich rodičům, ale i vedení SLŠ a jednotlivým zaměstnancům, kteří nám zapůjčili lovecké trofeje, nábytek a výtvarné práce ke zkulturnění DM. Společnou snahou vychovatelů a některých žáků se nám již podařil velký kus práce, který hovoří sám za sebe. A chceme pokračovat dál!

Naše poděkování patří všem, kteří se na společném díle jakkoli podíleli, ať zapůjčením výzdoby, či obětavou prací a kreativními nápady.

Zapůjčení trofejí:

 • vedení SLŠ (pozůstalost p. Číhala),
 • Mgr. B. Holcová,
 • Ing. Skočdopole,
 • Ing. D. Srnka,
 • p. Kolář,
 • M. Ťulpík,
 • M. Kubíček,
 • Bc. Novák,
 • Ing. Skříčíl
 • a další.

Nábytek, vybavení, práce s dřevem (dřevařský kroužek):

 • Mgr. Z. Hejl,
 • L. Brenkus,
 • J. Klčo

Výtvarné práce, obrazy, fotografická dokumentace, estetická úprava (výtvarný a fotografický kroužek):

 • Mgr. I. Z. Matysová,
 • P. Marnota.
 • J. Čierniková

Úprava a instalace trofejí:

 • Ing. Srnka,
 • Bc. Novák,
 • žáci mysliveckého kroužku

Ještě jednou děkujeme a vás zveme k návštěvě.

Kolektiv vychovatelů DM Teplická