Exkurze - Lesní správa Strážnice

05.03.2019

Ve dnech 26.2. a 5.3. proběhly ve spolupráci s LČR, s.p., Lesní správou Strážnice odborné exkurze, kterých se zúčastnili všichni žáci čtvrtých ročníků. Zástupce lesního správce Ing. Tomáš Crhonek a místní revírníci Petr Korvas a Michal Procházka si pro nás připravili velmi zajímavou exkurzní trasu, na které byla představena především problematika pěstování borových porostů na vátých píscích a následně také pěstování lužních porostů dubu, ořešáku, jasanu a topolu. Žáci tak měli velmi dobrou možnost propojit své teoretické znalosti s praxí. Mimo pěstební otázky byla nastíněna také problematika lesní těžby a ochrany lesa, především enormní potíže se škodami chroustem maďálovým, dále lýkožrouty a lýkohuby na borovici a také voskovičkou jasanovou. Celkové zhodnocení exkurzí je tedy velmi pozitivní, jelikož měli žáci možnost vidět lesnické hospodaření na diametrálně odlišných stanovištích, než které nám nabízí školní polesí ve Valšovicích. Velké poděkování patří výše uvedeným organizátorům z LS Strážnice.

Bc. Ing. Martin Kudláček