Hubertská mše 2019

31.05.2019

V pátek 31.5. se konaly dvě slavnostní akce – vyřazení absolventů 4.ročníku školy a na počest tohoto aktu i Hubertská mše v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Mše byla celebrována farářem hranického děkanátu Mgr. Januszem Lomzikem. Hudební doprovod tvořily - skupina současných a bývalých trubačů SLŠ, pěvecký sbor Sv. Huberta z Loučky a pěvecký sbor žáků a pedagogů SLŠ. Hrály se skladby Hubertské mše B-dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Varhaní doprovod přednesl MUDr. Josef Sehnal. Průvodní čtení obstarali MUDr.Novotný se svou ženou.

Za organizaci, přípravu a provedení mše děkujeme :  Ivě Skýpalové (odbornost a metodika), Janě Kozubíkové (sbor dospělých a dirigentka), Monice Čočkové (trubači), Ivě Pytelové (dívčí sbor), Renatě Škopové (výzdoba) a Romanu Pytelovi (organizace).

Poděkování patří všem hudebníkům : trubači před kostelem – Lukáš Brenkus, Antonín Horák, David Jurčík a Lukáš Raška / trubači na kůru – Anna Bednářová, Vít Čtvrtlík, Michaela Kmínková, Pavlína Krumpolcová, Vojtěch Majkus, Jan Podlipný, Karel Sargánek, Ondřej Topolanský, Klára Víchová a Karolina Volková / pěvecký sbor SLŠ dospělí – Jan Beláň, Lucie Machová, Iva Zlata Matysová, Zlata Matysová, Iva a Roman Pytelovi / pěvecký sbor SLŠ žáci – Michaela Homolková, Michaela Jílková, Anna Kabelková, Barbora Kloudová, Štěpánka Matoušková, Ewa Mladá a Klára Werdichová.    Pt