Hubertská zábava 2019

23.11.2019

Tradiční Hubertskou dnes večer zahájil vystoupením patron všech myslivců a střelců Svatý Hubert a jeho družina, která představila na výřadu hlavní ceny velmi bohaté tomboly, čítající letos téměř dvě sta cen. Poté ředitel školy a třídní učitelé dekorovali stužkami letošní maturanty, ředitel jim popřál hodně úspěchů v závěru studia a přivítal všechny přítomné. Na závěr úvodní části předvedli žáci školy perfektně secvičenou polonézu, která Hubertskou zábavu definitivně zahájila.