Lesáci zpívali koledy

20.12.2019

    Již třetím rokem se studenti scházejí, aby si před vánocemi zazpívali společně s trubači školy několik tradičních vánočních koled. Letos byla akce přesunuta opět před budovu DM Jungmannova. Několik desítek přítomných bylo při zpěvu doprovázeno spolužáky, kteří ovládají hru na dechové nástroje.

Hudebníci :  Antonín Horák (baskřídlovka), Vojtěch Kohoutek (klarinet), Zdeněk Růžička (klapková borlice) a Jiří Trněný (trumpeta).

Mgr. Roman Pytela - vedoucí trubačského kroužku.