Mezinárodní studentský seminář mysliveckých trubačů

21.10.2018

Šest členů kroužku pokročilých se ve dnech 19. až 21. října 2018 zúčastnilo Mezinárodního studentského semináře mysliveckých trubačů.  Akce se konala v prostorách VOŠL a SLŠ v Písku. Zde měli studenti výuku a ubytování s celodenní stravou. Organizátorem semináře byl Klub trubačů ČMMJ ve spolupráci se Společností mysliveckých trubačů. Šest odborných lektorů vyučovalo po dva dny ve skupinkách celkem 78 žáků. V neděli dopoledne byl seminář slavnostně ukončen veřejným koncertem všech zúčastněných v centru města. Společný přednes několika českých a slovenských skladeb, které byly nastudovány během víkendové výuky, byl završen samostatným výstupem žáků jednotlivých škol v podobě dvou skladeb. Největší divácký potlesk sklidilo vystoupení trubačů naší školy, které tak korespondovalo s vysokou kvalitou přípravy na akci, a zároveň poukázalo na správný trend odborného vedení „naší“ lektorky paní Čočkové. V březnu 2019, na Akademické soutěži trubačů lesnických škol v Kostelci, budeme chtít potvrdit, že patříme k těm nejlepším.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pytela