Návštěva z Kostromy 2019

31.05.2019

Ve dnech 25.- 31.května 2019 navštívila Olomoucký kraj ruská delegace z Kostromy. Skupinu tvořili dvě učitelky a čtyři studenti. Tři chlapci a jedna dívka prožili 6 dnů stáže v rámci jejich odbornosti - lesního  a parkového hospodářství.

Sobotní a nedělní program měl být odpočinkový, neboť hosté strávili na cestách 16 hodin. I tak byla pro ně exkurze na ŠP ve Valšovicích a v arboretu, procházka po naučné stezce Hůrkou, prohlídka Zbrašovských jeskyní, Teplic či zahrady u Vlasáků dost vysilující.

Pracovní týden započal návštěvou ŠLP Masarykův les - Křtiny s doprovodem Ing.Dobrovolného a pokračoval odpolední prezentací struktury studijních oborů na Mendelově univerzitě v Brně. Středeční exkurzi na polesí Rejvíz, spadající pod ALSOL, pro nás připravil a vedl Ing.Buček.

Každý cizinec chce při návštěvě ČR vidět Prahu. Celodenním úterním výletem jsme splnili přání ruské delegace i my. Zážitky nám nezkazil ani celodenní vytrvalý déšť.

Součástí programu jsou vždycky uvítací setkání s představiteli kraje, města a školy. Ve čtvrtek jsme proto společně s Ing.Kutým a Ing.Kandlerem navštívili Olomouc. Na půdě krajského úřadu k nám hovořil 1.náměstek hejtmana Mgr. Zemánek a náměstek hejtmana pro školství pan Hynek. Po krátkém seznámení proběhla prezentace Olomouckého kraje. Páteční den jsme poseděli u „kulatého stolu“ se starostou našeho města panem Kudláčkem a na závěrečné rozlučce s ředitelem školy Ing.Kutým.

Jediné „mínus“ byla slabá jazyková komunikace mezi studenty, kterou omezovala intenzívní studijní příprava našich studentů po čtrnáctidenní absenci ve škole.

Odpovědnou osobou za bezchybný průběh stáže a tlumočníkem v jedné osobě byl  Mgr. Roman Pytela.  

Akce se konala za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Logo OK

              Pt