Nové učebnice odborných předmětů

02.09.2019

Nový školní rok 2019/2020 začal. Naši žáci 3. a 4. ročníku mají k dispozici zbrusu nové učebnice dvou odborných předmětů, konkrétně Lesní těžba a Pěstování lesů.

Tyto učebnice, oproti předchozím, obsahují také aktuální způsoby řešení kalamitních událostí a následné obnovy lesního porostu, zejména s ohledem na dlouhodobý vývoj počasí a častějších výskytů kalamitních událostí.

Obě učebnice jsou koncipovány tak, aby poskytovaly plnohodnotné informace i následující školní roky. Jelikož je nákup, resp. tisk, nových učebnic nákladný, požádali jsme o dar LESY ČR, s.p. Naše žádost byla schválena a díky tomu máme k dispozici nejnovější učební materiál.

Lesy ČR, s.p.