Okresní kolo SOČ

08.04.2019

Naši žáci se dnes zúčastnili okresního kola Středoškolské odborné činnosti pořádaného v přerovském Středisku volného času ATLAS a BIOS. Odborná porota, jíž předsedal dr. Lázna, ocenila kvalitu prací našich žáků a všechny práce doporučila k postupu do krajského kola SOČ, přičemž se usnesla na následujícím pořadí:

 

  • Jak začít s chovem ohařů (autorka Adéla Skotáková, 2.A, konzultant Ing. Lukáš Kandler) – 1. místo v oboru 7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
  • Propagace školy formou stánku na veletrhu (autoři Hana Šubová a Petr Hřib, 2.A, konzultant Ing. Marek Šuba) – 1. místo v oboru 13. ekonomika a řízení
  • Sokolnictví jako program lesní pedagogiky (autoři Jan Karafiát, 2.A, Tadeáš Sladký, 2.B, konzultantka Ing. Alice Palacká) – 2. místo v oboru 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  • Jak veřejnost vnímá velké šelmy a tetřevy na Moravě (autorky Marie Míčková, Iveta Šínová, 3.A, konzultantka Ing. Alice Palacká) – 3. místo v oboru 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.