Praxe žáků v Rakousku

13.05.2019

 

V květnu se 2 žáci zúčastnili praxe v partnerské škole v Brucku an der Mur, město leží ve Štýrsku, asi 150km jihozápadně od Vídně. Matěj Lysák (3.A) absolvoval praxi od 13. – 17. května, Martin Žídek (3.A)  byl v Rakousku 2 týdny, od 13.5. – 23.5.2019.

V prvních dvou dnech oba žáci okusili náročnou práci v obtížném svahovitém terénu za nepříznivého počasí. Ale i to patří k lesnické profesi. V dalších dnech žáci navštívili školní polesí, prohlédli si školu, odpoledne se účastnili doplňkového programu. Žáci byli ubytovaní v internátu školy a stravovali se ve školní menze.

Martin Žídek strávil víkend v Klagenfurtu u pana Marjana Davida, učitele z lesnické školy v Brucku, kde měl připraven zajímavý program. V dalším týdnu se zúčastnil exkurze  do Mauthausenu se žáky školy.

Žáci měli možnost porovnat podmínky teoretického vyučování v rakouské škole, ale také praktické výuky na dvou školních polesích v krásné přírodě štýrských lesů. Získali nové zkušenosti, kontakty a v neposlední řadě si prověřili své komunikační dovednosti v němčině a angličtině.

Akce se konala za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Logo OK