Předmětové cvičení třídy 2. A z nauky o lesním prostředí.

11.04.2019

Třída 2. A absolvovala terénní předmětové cvičení z pedologie v rámci předmětu nauka o lesním prostředí.