Přednáška Policie ČR

04.12.2019

Dne 4. 12. 2019 od 15.00 hodin proběhla cca hodinová přednáška v budově Policie ČR, Obvodního oddělení Hranice. Přednáška byla na téma Rizika a protiprávnost vstupu do kolejiště mimo povolené úseky. Přednášky se zúčastnilo 37 žáků 1. ročníku naší školy.

Žákům byla citována některá ustanovení ze Zákona o Policii ČR, Zákona o přestupcích a dalších právních předpisů týkajících se dané problematiky, včetně  možných sankcí za porušení ustanovení těchto předpisů. Dále bylo hovořeno o rizicích a následcích při srážce s vlakovou soupravou a dalších problémech s tím souvisejících.(plnění pojišťoven, úhrada škod za výjezdy, zpoždění vlaků apod.). Došlo i na dotazy studentů. Po přednášce proběhla prohlídka policejních cel.  Akce splnila svůj výchovně preventivní význam a byla ze strany studentů kladně hodnocena.