Přípravy na Hubertskou zábavu.

13.11.2018

Do přípravy Hubertské zábavy se postupně zapojují všichni čtvrťáci. Na fotografiích třída 4. B.