Studentský seminář trubačů v Prešově

04.10.2019

 

     Akce probíhá každoročně, střídavě v České republice a na Slovensku. Letos zajížděli studenti do vzdáleného Prešova. Celý víkend se pod vedením odborných lektorů zúčastňovali výuky a nácviku hry na lesnici a borlici. Jedním z vyučujících byla paní Kozubíková, lektorka našich trubačů.

     Seminář se konal v areálu SOŠL. Ubytování a strava byly poskytovány na internátu školy, jenž byl prostřednictvím haly propojen se školou. Díky tomu probíhal program velmi plynule. Organizátorem semináře byl Mgr. Petr Duda ve spolupráci s Klubem trubačů ČMMJ a Společností mysliveckých trubačů. V neděli dopoledne byla akce slavnostně ukončena veřejným koncertem v centru města. Společný přednes českých a slovenských skladeb vyvrcholil skupinovými výstupy žáků jednotlivých škol. Součástí nácviku byly i soutěžní skladby, které odehrají účastníci Akademické soutěže trubačů lesnických škol v březnu 2020, opět v Kostelci nad Černými lesy.                                                                                                                                                                            Pt