Těžební praxe třídy 3. A

28.02.2019

Třída 3. A zahájila blok těžebních praxí třetích ročníků. Žáci si vyzkoušeli i práci se železným koněm.