Tradiční setkání emeritních učitelů.

29.11.2018

Jako každoročně se v předvánočním čase uskutečnilo milé setkání našich emeritních učitelů. Živě se zajímali o současné dění ve škole, samozřejmě se vzpomínalo na léta minulá a na řadu přišla také spousta krásných historek. Současně jsme ze srdce popřáli ke krásnému jubileu našemu bývalému kolegovi Mgr. Karlu Mácovi.