Uctění památky absolventů hranické Vojenské akademie

05.10.2018

V pátek 5. 10. se žáci školy zúčastnili pietního setkání k uctění památky absolventů hranické Vojenské akademie, která musela ukončit svou činnost v roce 1950. Se zájmem si vyslechli vyprávění pamětníků a prohlédli posádkové muzeum v kasárnách gen. Zahálky.