Včelařská exkurze

08.05.2019

Včelařský kroužek využil pozvání ČSOP - Pozemkového spolku Hády a členové kroužku navštívili jejich zařízení v bývalém kamenolomu Hády.