Žáci 4A a 4B na odborné exkurzi u společnosti ALSOL

19.11.2019

V úterý 19.11. vyrazili žáci 4A a 4B v rámci praktických cvičení v předmětech Pěstování lesů a Ochrana lesů na odbornou exkurzi, kterou pro ně připravily Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o., polesí Domašov v Jeseníkách. Po úvodní přednášce o struktuře společnosti v podání Ing. Petra Rolince následovalo občerstvení a poté přesun do lesních porostů polesí Domašov. Zde byla v podání vedoucího polesí Bc. Jana Ťulpíka představena problematika pěstování a ochrany lesa ve vyšších a horských polohách a také odlišné lesnické postupy v porostech s vysokým významem půdoochranným. Žáci tak měli možnost porovnat charakter lesa a lesnické postupy, ve srovnání s klasickým bukovým hospodářstvím, se kterým se setkávají na školním polesí ve Valšovicích. Exkurze měla velmi pozitivní ohlasy a společnosti ALSOL tímto za její realizaci děkujeme. 

Martin Kudláček