Žáci prvních ročníků poprvé na střelnici

19.09.2018

Žáci prvních ročníků, kteří měli zájem věnovat se sportovní brokové střelbě, absolvovali úvodní návštěvu střelnice. Z velkého množství zájemců o tuto atraktivní volnočasovou aktivitu bylo vybráno 15 nadějných mladých lesáků, kteří by mohli mít do budoucna potenciál reprezentovat školu ve střeleckých disciplínách. Vybraní žáci se dále budou účastnit pravidelné výuky nepovinného předmětu Střelectví na střelnici v Paršovicích a v zimním období bude prostor také na přednášky, zaměřené na teorii sportovní střelby a na pravidla bezpečnosti na střelnici.