Zahájení výuky OČMU

14.11.2018

Dnes došlo, jako každoročně na podzim, k zahájení výuky OČMU (ochrana člověka za mimořádných událostí). V celodenním bloku se žáci věnují především poskytování první pomoci, orientaci v terénu a učí se jak se chovat v mimořádných situacích obecně.