Žákyně vycestovaly na praxi do partnerské školy v Rakousku

03.06.2019

 

Ve dnech 3. – 7. června se zúčastnily dvě žákyně – Karolína Volková z 3.C a Marie Míčková z 3.A praxe v partnerské škole v rakouském městě Bruck an der Mur. Město leží ve Štýrsku asi 150 km jihozápadně od Vídně.

Cesta vlakem do Brucku v pondělí ráno rychle utekla. Z oken vlaku mohly žákyně pozorovat krásnou přírodu hornatého regionu mezi Vídní a Bruckem. Po obědě ve školní jídelně a ubytování v internátě začal zajímavý program. Zákyně si prohlédly školu, účastnily se teoretické a praktické výuky, navštívily obě školní polesí, při návštěvě jednoho z nich měly štěstí a mohly pozorovat kamzíka. Ve čtvrtek a v pátek se dívky zúčastnily zajímavých exkurzí do firmy LIECO, která vyrábí obalované rostliny a do papírny Norske Skog, kde mohly vidět celý proces výroby papíru. Žákyně navštívily také nedaleký Erzberg, kde je povrchová těžba železné rudy.

Rakouské žáky samozřejmě zajímá život v naší škole, proto měly dívky připravené prezentace s fotkami a odkazy na náš školní web, které předvedly v několika třídách.

Žákyně se vracely v sobotu ráno plné zážitků, zkušeností a nových kontaktů. Během zajímavého a poučného týdne měly možnost ověřit si své komunikační dovednosti v němčině a angličtině.

Akce se konala za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Logo OK